Индиректна рекурсия

RecursionScreenshot

В тази статия е много подробно и добре обяснено