ОФЕРТА ЗА СЕЛСКИ ТОРИЗЪМ

(запазен е оригиналния правопис)

selo_kostenkovciЦЕНОРАСПИС

СПАНЕ
У одаята с исглед накъмто барата – два лева на креват
У одаята с исглед накъмто дворо – един и педесе на креват
(и двете такси са независимо за мъжко ели за женско ама ако некоя ми фане окото моем да напрайм отстапка с некакви процентове)

ЯДЕНЕ

Закуска – пражени филий с кисело млеко една паничка

Обет – картофена чорба, пражена лютеница, пражки с боб и компот (секи пат различно само компото е секогаш)

Вечера – яйцета на очи ели баркани (секи пат различно) и ена малечка шльоковица по желание на клиенто с мезе торшиа а летоска домат ели краставица.
Сичко наедно – два и педесе секи ден.

ХИГИЕНСКИ НУЖДИ

Ако некой му се прикъпе слочайно, може летоска у барата а зимъска у цинково корито с ладка вода от котел. И у двата случеи претвиждаме търкане на гръб с кисе от назе. Ако търка Глигорица таксата е един и осемдесе, ако таркам язе става на лев и педесе що сам по як.

Ако сака може и сам да си вади вода от герано и че плати само двейсе стотинки за канчето за цел ден и педесе стотинки за кофата с важето.

Ако некой си мие забите да си носи паста що у Доброволево немаме. Ние заран като се нажабурчиме с шльоковица и не заваждаме микробе. Сапун нема нужда да се носи, ние имаме ператен. Он се не пени като грацкио ама отмива добре.

Нужник имаме на дворо и е екологически исправен. Секи пат като се размерише та почне да люти на очите, му фъргам вар. За него таксата е двайсе стотинки на исхождане, става дума за голема нужда (леле а Натка разпрая че у градо зимат по педесе стотинки) Иначе пикането може и у дворо за бес пари ама гледай да не е у насадено.

ТОРИЗАМ И ДРУГИ ЗАБАВЛЕНИЯ

Отиване (и завращане) до гората за гъби ели е така само за расотка с придрожвач (язе) – един лев натам и един лев навам, става вапрос за пеша.
Ако е с ездене на магаре, таксата е секи пат различно оти требе да го пазарим от друг, що моята магарица Живка е проклета и мое да стане некой сакатлак. Ама нема да се варже повече от два лева нанатам и два лева нанавам сметам язе.

Посещение на хоремако с придрожвач (язе) – педесе стотинки сичко, ама кво викнеш на Витка ели на Благой си плащаш отделно. Ако викнеш нещо и на мене (ама де не е лимонде) таксата отпада. Апа ако трагнеме сичките тористе у група един е за бес пари ама вие че се разберете кой

Издойване на коза (ели офца) с инструктор (Глигорица) – осемдесе стотинки.
Издойване на крава пак тека – лев и двайсе.

Храненето на една кокошка еднаж на ден е като бонос.

Цепене на дръва с манара и инструктор (язе) – два и педесе на кубик.

Копане с малечко мотече у дворо – един и десет на фитирна (по грацки май се вика леха)
Копане сас сащинска мотика на кукуруз ели лозе – два и двайсе на рет (бес застраховката).

Чистене кочината на прасето Гошко – осемдесе стотинки.
Изфърляне на торо от оборо до улицата – лев и четиресе на количка.

ОЩЕ ДРУГИ

НАСПОРЕД МЕРАКО НА КЛИЕНТО

У други олизат Глигорица да ви пее като едете, ели язе да ви водим до казано да видите като как се пече рекия ели такива неща.

Забелешка:
Ако дойде чожденец ели чожденка в независимос от каде е в смисал на держава, таксите се преобращат у еврота по сащите цени. И да си водат превеждач.

ДОБРЕ ДОШЛЕ У НАЗЕ!