Теорията за биволите

bullСтадо биволи се движи толкова бързо, колкото най-бавния бивол в стадото.
Когато стадото е гонено, най-бавните и най-слабите биволи са най-отзад. Те биват убивани най-напред. Този естествен подбор служи на цялото стадо, понеже чрез  редовното отпадане на най-слабите в стадото то запазва или даже  подобрява  скоростта и  здравето си.

Подобно на това човешкият мозък може само толкова бързо да работи, колкото скоростта на  електрическия сигнал на най-бавните му клетки позволява. Най-новите  епидемиологични  изследвания показват, че чрез прекомерна употреба на алкохол биват убивани  мозъчни  клетки, но при това най-слабите и най-бавните първи измират. Това ще рече,  че редовната  употреба на алкохол помага за елиминирането на слабите мозъчни клетки и  прави мозъка по- бърз и по-ефективен.

Резултатите от това обширно изследване подтвърждават причинно-следствената връзка между  уикенд-купоните и работоспособността. Това обяснява също така защо  работещите хора  малко след напускането на университета или след сватба не могат да се  сравнят по  работоспособност със студентите.

Само който не спира да се отдава на неограничената употреба на алкохол, може да  поддържа интелектуалното ниво, което е имал докато е бил студент.

Така че това е призив. Когато нашата държава изгуби технологическия си напредък, не  трябва да се крием! Нека всички задружно се върнем по кръчмите и запием,  защото нашите  работодатели и нашата страна се нуждаят от най-доброто, на което сме  способни, и не трябва да си опропастяваме шансовете за кариера.
Нека живеем с бутилката и  дадем всичко  от себе си!