Hindu

A Hindu was flying from JFK New York Airport to SFO San Francisco Airport CA to attend a meeting at Monterey, CA. An American girl was sitting on the right side, near window seat. It indeed was a long journey – it

Read More

Конфликтът в Близкия Изток

МАНИПУЛАТИВНИ АСПЕКТИ В АРАБСКО-ИЗРАЕЛСКИЯ КОНФЛИКТ историко-политически анализ Теодор Херцел(1860-1904г.), като присъства на процеса “Драйфус”(капитан Алфред Драйфус, евреин на служба във френската армия, обвинен в шпионаж в полза на Прусия, реабилитиран през 1906г., понеже се оказва, че е жертва на заговор), става свидетел

Read More